01 Kasım 2021 tarihinden sonra gönderilen bildiriler geç kayıt ücreti tarifesinden ücretlendirilmektedir.

Her bildiri için Kayıt ve Bildiri Gönderimi sayfasında yeni kayıt yapılmalıdır. (Lütfen bildiri özetinizi yazmadan önce dikkatlice okuyunuz.)

Özetler bir bilimsel yayının bölümlerini içermelidir. Poster olarak sunulması istenen derleme makalelerde kolaylıkla erişilebilecek genel bilgiler verilmesinden kaçınılmalıdır.

Bildiri özetleri sadece elektronik ortamda 150 - 200 kelime arasında olacak şekilde gönderilmelidir. 150 kelimeden daha az ya da 200 kelimeden daha fazla olarak gönderilen bildiri özetlerini sistem kabul etmeyecektir.

Kabul edilen bildiriler, sorumlu yazar tercihine göre sadece özetleri ya da 8 sayfaya kadar olan tam metinleri kongre kitabında elektronik ortamda yayımlanacaktır.

Bildiri özetleri, Bilimsel Danışma Kurulu önerilerine göre Kongre Düzenleme Kurulu tarafından değerlendirilecek, bu değerlendirme sonucu yazışmalardan sorumlu yazara bildirilecektir.

Bildiri özetinin içeriğinden ve dilinden sorumlu yazar sorumludur. Bildiri hazırlanırken TMMOB Gıda Mühendisleri Odası tarafından düzenlenen ve o tarihte tüm Gıda Mühendisliği Bölüm temsilcilerinin katılımı ile hazırlanan "Gıda Mühendisliği Teknik Terimler Rehberi, 2007" kaynağına uyulmalıdır. Benzer şekilde yazarlar, Türk Dil Bilgisinin temel kurallarına uymak zorundadırlar.

Bildiri özetlerinin gönderilmesinde erken kayıt tarifesinden yararlanmak için son tarih 01 Kasım 2021'dir. Kongre takvimi sayfasında belirtilen koşullarda 15 Eylül 2022 tarihine kadar bildiri kabul edilebilir.

Prensip olarak, sözlü bildiriler salondaki dinleyicilerin çoğuna hitap etmelidir. Bu çerçevede yoğun bilimsel ve teknolojik bulguları içeren bildirilerin poster olması önerilir. Aslında poster bildiri birinci sınıf teknik bildiridir.

Programda yer aldığı halde, sözlü ya da poster bildiri özeti/ tam metni zamanında gönderilmeyen ve/veya katılım ücreti en geç 01 Ekim 2022 tarihine kadar ödenmemiş bildiriler, elektronik ortamda yayımlanacak olan kongre özet kitabında basılmayacaktır.

Kongre için teklif edilen sözlü bildiriler, somut bilgiler ile sunulmalıdır.

 
#
Tamam