Bildiri Tercihi

Bildiri ile katılım

Sorumlu Yazar

Diğer Yazarlar

*Bildiride daha fazla sayıda yazar varsa, sorumlu yazara gönderilecek Word dosyaya eklenebilir.

Bildiriyi Sunacak Olan Yazar

Bildirinin Girdiği Alan

(*) Özet

En az : 150En fazla : 2000
Bildiri özetleri sadece elektronik ortamda 150 - 200 kelime arasında olacak şekilde gönderilmelidir. 150 kelimeden daha az ya da 200 kelimeden daha fazla olarak gönderilen bildiri özetlerini sistem kabul etmeyecektir.

Özet içerisinde < (küçüktür) özel karekter kullanmanız gerekir ise lütfen araya boşluk vererek kullanınız.
Kullanmanız durumunda < ve sonrasında metin otomatik kesilecektir.

Doğru Örnek : p < 0.05
Yanlış Örnek : p<0.05

Dinleyici ile katılım

 
#
Tamam