01 Kasım 2021 tarihinden sonra gönderilen bildiriler, geç kayıt ücreti tarifesinden ücretlendirilmektedir.

Kongre takvimi aşağıdaki gibidir.

01 Haziran 2021: 1. Duyuru ve bildiri özetlerinin gönderilmeye başlanılması
01 Kasım 2021: Erken kayıt ücreti ile bildiri kabulü için son tarih
01 Aralık 2021: 01 Ekim 2021 öncesi başvuru sonuçlarının yazarlara bildirilmesi
20 Şubat 2022: 01 Ekim 2021 öncesi başvurularda erken kayıt için son tarih
01 Mayıs 2022: 01 Ekim 2021 öncesi başvurularda normal kayıt için son tarih
01 Temmuz 2022: Sözlü bildiri gönderimi için son tarih
01 Ekim 2022: Geç kayıt tarifesi üzerinden katılım ücreti ödemek için son tarih
19 Ekim 2022: Kongrenin başlaması

02 Temmuz 2022-15 Eylül 2022 tarihleri arasında sadece poster bildiri gönderilebilir.

 
#
Tamam