İlk Türkiye Gıda Kongresi, 25-27 Nisan 1978 tarihinde Gıda Teknolojisi Derneği ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından ortaklaşa yapılmıştı. Ulusal nitelikteki Türkiye Gıda Kongrelerini sırası ile Ankara (1.; 2.; 3.; 4.; 5.; 6 ve 7.), Bursa (8.), Bolu (9.), Erzurum (10.), Hatay (11.), Edirne (12) ve Çanakkale’de (13.) yaptık. 2020 yılındaki 13. Çanakkale kongresini COVID-19 pandemisi nedeniyle tümüyle on-line olarak gerçekleştirmek zorunda kaldık.

Bunların dışında uluslararası kongre olarak Antalya'da "1st International Congress on Food Technology (03-06 Kasım 2010)", Kuşadası'nda; "2nd International Congress on Food Technology (05-07 Kasım 2014)" ve Nevşehir'de "3rd International Congress on Food Technology (10-12 Ekim 2018)" düzenledik.

Son 12 yıllık dizgeye göre 2022 kongremizin “4th International Congress on Food Technology” olması gerekiyordu, ancak COVID-19 pandemisi bu uluslararası kongreyi de olumsuz şekilde etkiledi. Bir süre ulusal kongreler ile devam edeceğiz.

Türkiye 14. Gıda Kongresinde hep beraber bazı ilkleri yaşayacağız.

- COVID-19 pandemisinin, 2022 Ekim ayına kadar yüz yüze kongre yapmayı olanaklı kılacak ölçüde söneceğinden endişeliyiz. Bu nedenle doğrudan on-line kongre yapmaya karar verdik.

- Bu kongrede ortağımız olmayacak, yani kongreyi tek başımıza gerçekleştireceğiz.

- Kayıt ücretleri öncekilere göre düşük oldu. Kongre çantası, yaka kartı, bavul etiketi, öğle yemeği, çay arası ikramları olmayacak. Katılım belgesini sadece pdf dosya olarak vereceğiz. Bu giderleri kongre maliyetinden düştüğümüzde doğal olarak katılım bedeli de düşüyor.

Bu tarihte beklentimiz, hemen ileriki yıllarda ulusal ve/veya uluslararası yüz yüze kongre yapmanın sıcaklığını yaşamaktır.

Kongre dili Türkçedir.

Her bildiri için Bildiri Düzenleme Kuralları sayfasından yeni kayıt yapılmalıdır.

Kabul edilen bildirilerin, sorumlu yazar tercihine bağlı olarak sadece özetleri ya da 8 sayfaya kadar olan tam metinleri, elektronik ortamda yayımlanacaktır. Tam metin bildirilerde renkli sayfa kısıtlaması yoktur. Kâğıda basılmış kongre bildiri özeti kitabı olmayacaktır. Bütün bildiri özetleri kongre web sayfasında şifresiz ve ücretsiz olarak tüm ilgililerin erişimine açılacaktır.

Hatay kongresinde başladığımız erken ve standart kayıt tarihi dışında geç kayıt tarihi uygulamasını bu kongremizde de tekrarlıyor ve meslektaşlarımızdan en geç 01 Kasım 2021 tarihine kadar bildiri özetlerini sisteme yüklemelerini bekliyoruz. Bu tarihe kadar gelen bildirileri değerlendiririz ve kabul edilen bildirilere erken kayıt ücret fırsatı sağlarız. 02 Kasım 2021-15 Eylül 2022 tarihleri arasında da bildiri başvurusu kabul edeceğiz. Ama bunlardan kabul edilenlere "geç kayıt ücreti" uygulayacağız. Buna göre hiçbir koşulda bu sayfada ilan edilen takvimlerde bir değişme olmayacaktır. Yeterince esnek bir takvim meslektaşlarımıza sunulmuştur.

Birkaç ayrıntıya dikkat lütfen: Sözlü ya da poster tercihi, tümüyle sorumlu yazarın tercihi olacaktır. Kongre Bilimsel Kurulu, sadece sunulan özetin bilimsel kalitesine bakacaktır. 01 Ekim 2022 tarihinde sözlü ve poster bildiri sunu programı belirlenmiş olacaktır ve buna bağlı olarak 15 Eylül 2022 tarihinden sonra sözlü ya da poster bildiri kabul etmeyeceğiz.

Yine önceki kongrelerimizde uyguladığımız ve oldukça övgü alan genç biliminsanlarından oluşan bilimsel değerlendirme kurulunu bu kongremizde de tekrarlıyoruz. Çoğu kongrede görmeye alıştığımız, mesleğimizin duayeni denilecek isimler yerine yepyeni isimler görüyorsunuz. Bu meslektaşlarımızın çoğu için, artık bu platformlarda Bilimsel Danışma Kurulu Üyesi olma zamanı geldi de geçti bile. Bu seçim, ustaya saygısızlık değil. Tam tersine. Ustalarımızın yetiştirdiği yeni akademisyenleri bu platformlarda değerlendirmek, ustalar için onur verici olduğunu düşünüyoruz.

Sevgi ve saygılarımla,

Prof. Dr. A. Kadir HALKMAN
Türkiye 14. GIDA Kongresi Başkanı

 
#
Tamam